Slajder naszych prac

Get Adobe Flash player

 

 

  
 
 

 


29.03.2017r.

 

Koleżanki i koledzy myśliwi!

W dniu dzisiejszym 29.03.2017r. zarząd koła podpisał z PIW w Gołdapi umowę na odstrzał sanitarny dzika w obwodzie łowieckim Nr 6. Zgodnie z warunkami umowy myśliwi naszego koła zobowiązani są odstrzelić 5 dzików w terminie od 1.04.2017r. do 30.04.2017r. Wszystkich chętnych kolegów myśliwych, którzy chcą wziąć udział w odstrzale sanitarnym zarząd koła prosi o zgłoszenie się do łowczego koła celem wydania dodatkowego upoważnienia na odstrzał.

Próbki farby obowiązkowe.  Prosimy o zapoznanie się z warunkami umowy.

 

1. Umowa z PIW Gołdap

2. Załącznik Nr 2 do pobrania (obowiązkowy)

3.Załącznik Nr 3

 

 

 

 


28.03.2017r.


W dniu 27.03.2017r. w okolicach godziny 23:00 (poniedziałek) skradziono naszemu koledze dwa psy myśliwskie rasy łajka. Psy wabią się "Tika" i "Bagi".

Prosimy wszystkich kolegów myśliwych o pomocy w odzyskaniu psów lub o info.

Psy zostały skradzione z kojców na posesji właściciela.

Kontakt z właścicielem psów: Marek Wojtków 505019662  -  Boćwinka 39 koło Kruklanek.


 
10.02.2017r.

  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego w Giżycku zwołuje
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła
na dzień 23.04.2017r.

Prosimy członków koła o zgłaszanie pisemnie propozycji uchwał lub spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad do dnia 31.03.2017r.

P.S. Termin walnego zebrania został zmieniony z 30.4.2017r. na 23.04.2017r.
na wniosek  członków WKŁ "SOKÓŁ" w Giżycku z przyczyn organizacyjnych.7.02.2017r.

Fotopułapka działa poprawnie. Testowana w różnych konfiguracjach.

   

Link do filmów z fotopułapki

 


29.01.2017r.
Zakładka FINANSE KOŁA
Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc
Grudzień 2016r.

23.01.2017r.
 
Koleżanki i koledzy myśliwi!

Organizowana jest w naszych obwodach łowieckich akcja zbierania wnyków i sideł.
Prosimy myśliwych naszego koła o aktywny udział w akcji.
W dniach 29.01.2017r. rejon Widgiry, Radkiejmy, Stare Gajdzie.
Prowadzący kol. Adam Michalec z ramienia zarządu koła
kol. Kamil Zabawski.

W dniu 4.02.2017r. rejon Jadoczany, Użbale, Skaliszkiejmy.
Prowadzący kol. Andrzej Chalecki z ramienia zarządu koła
kol. Karol Fedyk.

Zbiórka myśliwych domek Hubertówka Różyńsk Mały godz. 8:00.
  


29.12.2017r.

Koledzy myśliwi!

Myśliwi deklarujący chęć prowadzenia odstrzału redukcyjnego bobra proszeni są o odbycie szkolenia i uzyskania odpowiednich uprawnień. Szkolenie zakończone uzyskaniem uprawnień odbędzie się w dniu 13.01.2017r. od godz. 17:00 w sali restauracji „Dzika kaczka"

w Bystry k. Giżycka.

Szkolenie jest bezpłatne dla członków kół łowieckich z Giżycka.

Informacje szczegółowe odnośnie szkolenia udziela kol. Konieczka Krzysztof.

20.12.2016r.

 

 

Koledzy myśliwi!
Nasze koła uzyskało zgodę na odstrzał redukcyjny bobra europejskiego. Redukcja populacji bobra ma trwać do dnia 28.02.2017r. w obwodach łowieckich Nr 6,33 i 64 po 15 sztuk na każdy obwód.
Odstrzały wykonujemy tylko i wyłącznie w miejscach wskazanych przez poszczególne urzędy gminy posiadające rejestr zgłoszonych szkód wyrządzanych przez bytowanie bobrów. Wszyscy chętni myśliwi do przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego bobra proszeni są o kontakt z łowczym koła.


2.12.2016r.


Zakładka FINANSE KOŁA
Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc
Październik 2016r.

28.11.2016r.

Zarząd WKŁ „Sokół" organizuje pracę na rzecz koła.

W dniu 03.12.2016r. (sobota).

Zbiórka godz. 9:00 posesja domek "HUBERTÓWKA"

Zakres prac - rozwożenie karmy w łowiska.

Uwaga! Łowczy koła przedłuża odstrzały.
(warunek opłacona składka do PZŁ na 2017r.)

 


31.10.2016r.

Koledzy i koleżanki myśliwi !

Zarząd koła zaprasza myśliwych na polowanie zbiorowe w obwodzie Nr 33

w dniu 05.11.2016r."HUBERTUS".

Po polowaniu zapraszamy myśliwych wraz z rodzinami

na biesiadę myśliwską.

Wszystkie potrawy mięsne z dziczyzny przygotowała restauracja "Matrioszka" z Gołdapi.

Polowanie - zbiórka godz. 7:00

Biesiada od godz. 14:00 - domek "Hubertówka" Rożyńsk Mały.
24.10.2016r.

Zakładka FINANSE KOŁA
Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc
Wrzesień 2016r.18.10.2016r.

Zarząd WKŁ „Sokół" prosi myśliwych o pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji dzika.
W dniu 22.10.2016r. (sobota) o godz. 8:00 odbędzie się inwentaryzacja dzika w Nadleśnictwie Borki.
Bardzo prosimy kolegów o czynny udział w przeprowadzeniu spisu ilościowego dzika zleconego przez Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa.
Zbiórka myśliwych godz. 8:00 przy nowej siedzibie Nadleśnictwa w Kruklankach.
Udział w inwentaryzacji zaliczony będzie do prac obowiązkowych na rzecz koła.05.10.2016r.

Aktualizacja rejestru nęcisk na sezon 2016/2017.
Kolorem czerwonym zaznaczono nęciska nieaktywne lub do wskazania konkretnej lokalizacji i bez urządzeń łowieckich typu ambona, zwyżka.


05.10.2016r.

Zakładka FINANSE KOŁA
Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc
Sierpień 2016r.


27.09.2016r.

 ZO PZŁ w Suwałkach informuje, że zgodnie z uchwałą 23/2016 NRŁ z dnia 19.09.2016r, składka członkowska na PZŁ na rok 2017 wynosi normalna 357zł, ulgowa 197zł w ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC, które wynosi 37zł, zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

Składka ulgowa przysługuje; członkom PZŁ, którzy ukończyli 70 lat najpóźniej do 31.12.2016 uczącej się młodzieży/za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, która do 31.12.2016r nie ukończyła 25 roku.

Składkę wpłacamy do skarbnika koła w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada 2016r.

Wpłacona składka przekazywana jest za pośrednictwem koła do ZO PZŁ Suwałki.


 27.09.2016r.

MYŚLIWI BĘDĄ KARANI ZA ODMOWĘ ZASTRZELENIA ZWIERZĘCIA CHRONIONEGO.

Oficjalne stanowisko PZŁ w sprawie specustawy.


16.09.2016r.

Koledzy myśliwi!

Realizując uchwałę Nr 15 z dnia 11.09.2016r. zarządu koła wyłączono od dnia 16.09.2016r. z polowań indywidualnych następujące łowiska:

Obwód Nr 6 – 6, 3, 15, 18, 10, 9.

Obwód Nr 33 – 10, 15, 24, 1.

Łowiska zostaną wyłączone do dnia 27.09.2016r. w celu przygotowania i realizacji polowań komercyjnych.

 Treść całej uchwały z posiedzenia ZK z dnia 11.09.2016r. do wglądu w EPI – Raporty i statystyki – Uchwały WZ/Protokoły ZK.


P O L O W A N I E     O D W O Ł A N O !!!

z przyczyn leżących po stronie myśliwych komercyjnych.

info z dnia 20.09.2016r.


12.09.2016r. 


10.09.2016r.

Uwaga !!
Punkt skupu dziczyzny Elite Expeditions Giżycko został przeniesiony z ulicy Nowogródzkiej 14 do nowej lokalizacji ulica obwodowa 8
(baza PKS za stacją paliw Huzar). Punk skupu czynny całodobowo.
Punkt skupu prowadzi Pan Michał Chmielewski telefon : 515 255 721.
Zarząd koła przypomina kolegom, iż pozyskane tusze dostarczamy do dwóch firm skupujących Elite Expeditions Sp. z o.o. Giżycko i Veles Sp. z o.o. Gołdap.7.09.2016r.
 
Zarząd koła organizuje trening strzelecki przed
 rozpoczęciem sezonu polowań zbiorowych. 
W dniu 1.10.2016r. na strzelnicy myśliwskiej w Giżycku o godz. 9:00 odbędzie się trening strzelecki z broni gwintowanej lub kula typu breneka. Trenujemy do sylwetki biegnącego dzika (5 strzałów w lewo i 5 strzałów w prawo). Amunicję do treningu strzeleckiego zapewnia koło łowieckie. Prosimy kolegów myśliwych, którzy będą brali udział w treningu o podanie kalibru broni myśliwskiej do kol. Drężek Adrian lub bezpośrednio do sklepu
 Mazurskie Centrum Myśliwskie w Giżycku.
 Trening i szkolenie poprowadzi kol. Konieczka Krzysztof.


6.09.2016r.
 
Koleżanki i koledzy myśliwi!
Polowanie zbiorowe na kaczki w dniu 11.09.2016r.
Zbiórka myśliwych domek "Hubertówka" Rożyńsk Mały godz. 6:00.


5.09.2016r.
 
Koledzy myśliwi !

Nowy plan polowań zbiorowych na sezon 2016/2017.

Zakładka POLOWANIA → PLAN POLOWAŃ
(wszystkie polowania planowane są w niedziele)


27.05.2016r.
Zakładka FINANSE KOŁA
Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc
Kwiecień 2016r.

26.05.2016r.


Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie
przegłosowana przez sejm 20.05.2016r.
 
 Roczna prognozowana składka na fundusz od naszego koła według planu z 2016/2017. = 27540 zł

Jeleń – 18 sztuk x 350 zł = 6300 zł

Sarna – 110 sztuk x 105 zł = 11550 zł

Dzik – 114 sztuk x 85 zł = 9690 zł
 
Link do planowanych zmian w obwodach łowieckich: Obwody łowieckie z uwzględnieniem praw właścicieli.

19.05.2016r.

Zarząd WKŁ „Sokół" organizuje pracę na rzecz koła.

W dniu 28 i 29.05.2016r. (sobota i niedziela)
zbiórka godz. 8:00 posesja kol. Fedyk Karol.

Zakres prac - przygotowanie, korowanie żerdzi na zwyżki, ambony, paśniki.
Do wykonania prac prosimy zabrać następujący sprzęt: szpadle, ośniki i piły do sękowania.

Obecność myśliwych i stażystów obowiązkowa.
16.05.2016r.

Zakładka AKTY PRAWNE → UCHWAŁY ZARZĄDU KOŁA  TU
Dostępna jest Uchwała Zarządu Koła w sprawie zmian w ilości roboczogodzin.


16.05.2016r.

Aktualny adres pocztowy do korespondencji WKŁ „SOKÓŁ" w Giżycku.

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 129 "SOKÓŁ"

11-500 Giżycko

ul. Staszica 32/16
adres mail koła łowieckiego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres mail sekretarza koła: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
w/w adres nie jest adresem na, który kieruje się wnioski o szacowanie szkód łowieckich.

9.05.20116r.
Zakładka AKTY PRAWNE → WALNE ZGROMADZENIE TU
Dostępne są Uchwały Walnego Zgromadzenia stan prawny od 24.04.2016r.


30.04.2016r.
Zarząd WKŁ „SOKÓŁ" w Giżycku prosi koleżanki i kolegów myśliwych programujących w językach HTML, PHP, Java Script, ActionScript i znających CMS Joomla min. v 2.5 o zgłoszenie się do ZK. Zadaniem programisty będzie nieodpłatna administracja, prowadzenie i aktualizacja treści naszej strony www.
     


27.04.2016r.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego „SOKÓŁ" w Giżycku składa wszystkim koleżankom i kolegom myśliwym serdeczne podziękowania za udzielone absolutorium w dniu 24.04.2016r.
W imieniu nowo wybranych członków zarządu koła dziękujemy za wybór na zaszczytne funkcje i obdarzenie nas zaufaniem.20.04.2016r.
Zakładka AKTY PRAWNE → WALNE ZGROMADZENIE
Dostępne są plany finansowe koła. Wykonany plan 2015\2016. Planowany 2016\2017.16.04.2016r.
Zakładka Polowania
Dostępne są plany pozyskania na sezon 2016/2017r.


8.04.2016r.

U W A G A !!!!
Z dniem 31.03.2016r. minął termin uiszczenia składki członkowskiej
na rzecz koła
rok gospodarczy 2016/2017.

Na dzień 16.04.2016r. tylko 26 myśliwych opłaciło składki. Prosimy o opłacenie składki na rzecz koła do dnia 24.04.2016r. (termin ostateczny).
Nie uiszczenie sładki w w/w terminie zobowiazuje ZK do zastosowania § 64 pkt 7 oraz § 43 ust. 2 Statutu PZŁ.


4.04.2016r.


 Zarząd WKŁ „Sokół" organizuje pracę na rzecz koła.
W dniu 16.04.2016r. (sobota) o godz. 8:00 odbędzie się odsadzanie zniszczonych, młodych drzewek z zasobów Nadleśnictwa Borki.
Zbiórka myśliwych godz. 8:00 przy nowej siedzibie Nadleśnictwa w Kruklankach. Prosimy zabrać ze sobą szpadle i wiadra.
Obecność myśliwych obowiązkowa.

5.03.2016r.
 
Koledzy i koleżanki myśliwi!
Zarząd koła zaprasza myśliwych na obowiązkowe przystrzelanie broni myśliwskiej w dniu 14.05.2016r - Strzelnica Myśliwska w Giżycku. Rogacz x 3, dzik lewy x 5, dzik prawy x 5.
Zbiórka myśliwych godz.8:00 - Strzelnica. Szczegóły przystrzelania
kol. Konieczka Krzysztof

2.03.2016r.
Zarząd WKŁ „SOKÓŁ" w Giżycku zwołuje na dzień 24.04.2016r.
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków koła.
Rozpoczęcie obrad godz. 10:00 Kruklanki - Moto Gospoda
ul. 22 Lipca 13aa
Prosimy zgłaszać propozycje uchwał do porządku obrad do dnia 5.04.2016r. Powiadomienie o terminie Zgromadzenia i szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków koła zostanie dostarczony pocztą dwa tygodnie przed wyznaczoną datą.
 
 

 

2.03.2016r.

 
 
 W miesiącu marcu odbędzie się ocena prawidłowości odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej pozyskanej w sezonie 2015/2016.
21 marca 2016r. - Giżycko – Strzelnica Myśliwska – (godz. 9.00 – KŁ Rogacz Giżycko, godz. 10.30 KŁ Dzik Giżycko, godz. 11.00 KŁ Ryś Giżycko, godz. 12.00 KŁ Kormoran Giżycko, godz. 13.00 WKŁ Sokół Giżycko.
Parostki rogacza i poroża jelenia prosimy dostarczyć do kol. Adama Michalec lub do kol. Marka Wojtków do nieprzekraczalnej daty 15.03.2016r.Koledzy myśliwi!

Inwentaryzacja zwierzyny w dzierżawionych obwodach.

W dniu 20.02.2016r. (sobota) Nadleśnictwo Borki obwód Nr 64. Zbiórka myśliwych „Żubr" Kruklanki godz. 8:00.

W dniu 21.02.2016r. (niedziela) Nadleśnictwo Czerwony Dwór obwód Nr 33 i 6. Zbiórka myśliwych „Hubertówka" Rożyńsk Mały godz. 8:00.

Obecność myśliwych obowiązkowa.6.02.2016r.

Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc

Grudzień 2015r.

2.02.2016r.
Zarząd koła

prosi myśliwych o dostarczanie pozyskanej dziczyzny do następujących punktów skupu:

ELITE EXPEDITIONS – Pan Jakutowicz Zbigniew Giżycko.

WELES Sp. z o.o. – Pan Kuśtowski Andrzej Gołdap.
 
 Inne firmy skupujące dziczyznę są obarczone dużym ryzykiem niewypłacalności.

 

Zarząd WKŁ organizuje prace gospodarcze na rzecz koła w

dniu 23.01.2016r. (sobota).

Zaplanowane prace do wykonania:

 1. Rozwożenie balotów słomy owsianej z Jagoczan do łowisk w    Kiermuszynie, Gryżewie.
 2. Rozwożenie karmy (dokarmianie obwód 6 i 33).
 3. Pozyskanie i transport żerdzi na zwyżki, paśniki, ambony.
 4. Rąbanie i ułożenie drewna opałowego drewutnia domek „Hubertówka".

Uprzejmie prośmy myśliwych o udostępnienie własnych samochodów z przyczepkami.

Do wykonania w/w prac niezbędne jest posiadanie siekier i pił spalinowych.

Zbiórka myśliwych do wykonania zaplanowanych prac wraz z własnym sprzętem - domek „Hubertówka" Rożuńsk Mały godz. 9:00. Akces uczestnictwa w pracach prosimy zgłaszać do kol. Wojtków Marek do piątku 22.01.2016r.

W zależności od ilości myśliwych biorących udział w pracach przewidziany jest posiłek regeneracyjny. 
 

 
{youtube}watch?feature=share&v=ZiiV9BLP4yU&app=desktop{/youtube}
 
{youtube}watch?v=f0D0zquO9NQ{/youtube}
 

 
16.01.2016r.

 
Zakończenie sezonu polowań zbiorowych. Ostatnie polowanie.
Podziękowania kolegom myśliwym za udany sezon składa zarząd koła.
Zdjęcia z polowań zostaną zamieszczone w galerii.

 
 4.01.2016r.

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc

Listopad 2015r.
 

Koleżanki i Koledzy!

Polowanie zbiorowe w dniu

2.01.2016r. obwód 6 i 33 zostało odwołane.

Pozostałe polowania zgodnie z harmonogramem bez zmian.

Darz Bór !

Zarząd Koła
 


 


Szanowna koleżanko, Szanowny kolego!

Najlepsze życzenia świąteczne dla Ciebie i Twojej rodziny:

zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym,

wielu doskonałych pomysłów i ich błyskotliwej realizacji,

a także powodzenia w Nowym Roku – niech przyniesie same radości i korzyści,

a przede wszystkim niech będzie jeszcze bardziej udany od poprzedniego.

Wszystkich, których w mijającym roku uraziłem słowami lub czynami proszę o wybaczenie.

Wesołych Świąt życzy Wojciech Białek.


Koleżanki i koledzy myśliwi!!

Bezpośredni adres (EPI naszego koła)

www.epi24.pl/sokol01 – urządzenia stacjonarne.

Wszystkie przeglądarki internetowe z dowolnego komputera z łączem internetowym.

Bezpośredni adres (EPI naszego koła)
www.epi24.pl/sokol01/mobile – urządzenia mobilne telefony, smartfony, tablety.
 
 
 
 


17.11.2015r.

Koledzy myśliwi !

Wszystkie sprawy związane z wydawaniem odstrzałów, przedłużaniem ważności odstrzałów i ich rozliczaniem prosimy kierować do kol. Wojtków Marek tel. 505019662.Kolega podłowczy pełni obowiązki łowczego koła i będzie prowadził gospodarkę łowiecką w naszym kole do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków WKŁ „SOKÓŁ" w Giżycku.

Zarząd Koła


16.11.2015r.
Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc
Październik 2015r.3.11.2015r.

Z okazji Dnia Św. Huberta życzę sukcesów na niwie łowieckiej
oraz życiu osobistym, pewnej ręki i celnego oka a przede wszystkim, bezpiecznych łowów i szczęśliwych powrotów do domu.
Darz Bór
 

Webmaster witryny  www Wojciech Białek28.10.2015r.
Koledzy i koleżanki myśliwi !
Zarząd koła zaprasza myśliwych na polowanie zbiorowe w obwodzie
Nr 33 w dniu 07.11.2015r."HUBERTUS".
Po polowaniu zapraszamy myśliwych wraz z rodzinami na pieczonego prosiaka
i biesiadę myśliwską
od godz. 13:30 - domek "Hubertówka" Rożyńsk Mały.


21.10.2015r.
Koleżanki i koledzy myśliwi !
Od 2016 roku nastąpi wymiana legitymacji członkowskich PZŁ.
Zarząd prosi członków naszego koła o dostarczenie
do kol. Konieczki Krzysztofa (sekretarza) starej legitymacji i jednego zdjęcie formatu (typowego do dowodu osobistego).
 

 

 
19.10.2015r.
Koleżanki i koledzy myśliwi!
 

W związku ze złożeniem przez kol. Michalec Adam rezygnacji z pełnienia funkcji łowczego koła  zarząd koła powierza obowiązki łowczego koła dla podłowczego koła kol. Wojtków Marek. Podłowczy kol. Wojtków Marek będzie wykonywać powierzone obowiązki łowczego do dnia
Walnego Zgromadzenia członków naszego koła
.

Zarząd WKŁ „SOKÓŁ" w Giżycku.

 

18.10.2015r.

Uchwały Zarządu Koła  z dnia 18.10.2015r. w sprawie rezygnacji łowczego koła z pełnienia funkcji.
Zakładka  AKTY PRAWNE → UCHWAŁY ZARZĄDU KOŁA
Pismo łowczego - rezygnacja.
Uchwała Nr 45/2015r.
Uchwała Nr 46/2015r.15.10.2015r.

Koledzy i koleżanki myśliwi !
Zarząd koła zaprasza myśliwych na polowanie zbiorowe w obwodzie
Nr 33 w dniu 24.10.2015r.
Zgłoszenia uczestnictwa w polowaniu prosimy składać
do kol. Konieczki Krzysztofa
do dnia 22.10.2015r. włącznie lub przez EPI.
Pojedziemy na łów


15.10.2015r.
Dostępne jest sprawozdanie finansowe zarządu koła

z wykonania budżetu za okres

od 1.04.2015r. do 30.09.2015r.

+

raporty kasowe i bankowe za wrzesień 2015r.

12.10.2015r.
Nowa funkcja kontrolna w systemie EPI.
Udostępniono w systemie EPI naszego koła funkcję kontroli wpisów polowań indywidualnych dla Nadleśnictw i Straży Łowieckiej.
Nowa funkcja (ikona policjanta) jest dostępna tylko organom kontrolnym. Przykładowy wpis
 


12.10.215r.

Koleżanki i koledzy myśliwi !
W dniu 14.10.2015r. (środa) o godz. 14:00 zarząd organizuje pracę na rzecz koła. Praca polega na zbieraniu kolb kukurydzy po skoszeniu.
Zbiórka chętnych myśliwych - pole Pana Dulniaka w miejscowości
Zielony Gaj.
Szczegóły info kol. Drężek Adrian (tel.519463792).
Z ramienia zarządu koła osoba odpowiedzialna za rozliczenie
prac – kol. Konieczka Krzysztof (tel.608146857).


10.10.2015r.

Koledzy myśliwi!
Aktualny rejestr nęcisk dostępny.
Zakładka POLOWANIA 
  REJEST N
ĘCISK


9.10.2015r.

Koledzy myśliwi !
Nowy plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016.
Zakładka POLOWANIA  →  PLAN POLOWAŃ7.10.2015r.

Na nowy sezon polowań zbiorowych 2015-2016

wprowadzamy nowe medale dla myśliwych.Medale są bardzo ładne i jest o co walczyć.

Zapraszamy wszystkich kolegów myśliwych naszego koła jak i również gości do udziału w polowaniach zbiorowych.

 7.10.2015r.

Komunikaty zarządu okręgowego PZŁ w Suwałkach

dla nowowstępujących do PZŁ - Pismo
dla kandydatów na selekcjonera - Pismo


7.10.2015r.


Składka członkowska na rzecz Zrzeszenia PZŁ na rok 2016r. wynosi:

normalna - 355 zł. ulgowa – 195 zł.

W składce zawarte jest ubezpieczenie w kwocie 35 zł.

Do składki ulgowej mają wyłącznie prawo:

- młodzież ucząca się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub
studenckiej, która do dnia 31 grudnia 2015r. nie ukończyła 25 lat;

- członkowie PZŁ, którzy ukończyli 70 lat lub kończą do dnia 31 grudnia 2015r.

Zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu PZŁ członkowie koła opłacają składki na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego. Wpłaty realizowane są przez konto bankowe lub do kasy skarbnika koła.
Wpłaty składek wymagane do końca listopada 2015r.

Numer konta bankowego koła: 51203000451110000002849920 

02.10.2015r.

Od dnia 02.10.2015r. administratorem elektronicznego systemu Ewidencji Polowań Indywidualnych [EPI] jest
  łowczy kol. Adam Michalec. 

 13.09.2015r.

 

 

 

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc Sierpień 2015r.

 Przyda się na polowaniach zbiorowych !!Uzupełniono raporty kasowe za lipiec 2015r. (zakładka FINANSE KOŁA).

Uzupełniono uchwały zarządu koła (zakładka UCHWAŁY ZARZĄDU KOŁA).


Koledzy myśliwi !!

Zarząd koła przypomina, iż zgodnie z uchwałą WZ koła należność za pobraną tuszę na użytek własny płatna jest w ciągu 2 tygodni od dnia pobrania. Zaległości z tego tytułu będą traktowane zgodnie z § 43 ust.2 Statutu PZŁ. Należności można wpłacać na konto bankowe koła Nr: 51203000451110000002849920
Medal  Zasługi Łowieckiej
Srebrny
W dniu 27 maja 2015 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia następującym osobom i kołom łowieckim:
Okręg suwalski: Paweł Sztrom, Romuald Naruszewicz, Witold Barański, Jan Dzitkowski, Ryszard Łukaszewicz, Jerzy Borawski, Józef Góralczyk,  Antoni Ułanowicz, Adam Michalec.
Gratulacje dla kolegi Adama !!
Koleżanki i koledzy!

Od 1.06.2015r. nastąpi zmiana numeru konta bankowego naszego koła.
Konto obrotowe naszego koła łowieckiego zostanie przeniesione
do BGŻ w Giżycku ze względu na niższe koszty świadczenia usług bankowych.

Nowy numer konta : 51203000451110000002849920
Czas na egzaminy


{youtube}watch?v=yPBFKuPjrxA&feature=youtu.be{/youtube}


Quo vadis polskie łowiectwo ?

 


 

15.05.2015r.


 

Koledzy myśliwi !

Kolega skarbnik naszego koła zwraca się do wszystkich myśliwych o sprawdzenie zgodności indywidualnych sald finansowych. Salda indywidualne zostały przeniesione z kartotek zamieszczonych na stronie www do Systemu EPI zakładka → Raporty i statystyki → Rozliczenia z Kołem. Wszystkie wątpliwości, niezgodności kwot proszę uzgadniać, wyjaśnić z kolegą skarbnikiem tel.kom. 603057092.

 


 

5.05.2015r.Koleżanki i koledzy myśliwi !!

Zarząd koła organizuje w dniu 9.05.2015r. prace gospodarcze w obwodzie łowieckim Nr 64. Zbiórka myśliwych w posesji kol. Karol Fedyk godzina 9:00 (Kruklanki).

Uprzejmie prosimy uczestników prac o zabranie ze sobą następujących narzędzi: szpadel, młotek, pilarka spalinowa.

****

Jednocześnie przypominamy o obowiązkowym przystrzelaniu broni myśliwskiej i szkoleniu.
Zbiórka w dniu 10.05.2015r. na strzelnicy myśliwskiej w Giżycku godz. 9:00

 {youtube}watch?v=FXEMQMHHP_I{/youtube}

29.04.2015r.

 

Dostępne są protokóły z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego członków WKŁ „Sokół” w Giżycku z dnia 19.04.2015r.

 Zakładka → AKTY PRAWNE → WALNE ZGROMADZENIE.

Aktualny zbiór uchwał obowiązujących w WKŁ "SOKÓŁ" w Giżycku.


16.04.2015r.

Dostępne jest sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu koła za rok 2014/2015.

Dostępny jest planowany budżet koła na rok 2015/2016

Zakładka WALNE  ZGROMADZENIE lub FINANSE  KOŁA 
Koledzy myśliwi 19.04.2014r. odszedł do krainy wiecznych łowów
prezes naszego koła
kol. Zbyszek Bagiński – Część jego pamięci !

 


29.03.2015r.

 

Nowe Roczne Plany Łowieckie na rok 2015/2016

Zakładka Polowania   Plan Pozyskania

 

 


 

Koledzy myśliwi !!!
Zgodnie z uchwałą WZ z dnia 27.04.2014r.
„wiosenno – letni odstrzał dzików może być wykonywany wyłącznie na polach i łąkach”.
Wpisy w EPI polowań indywidualnych na nęciska lub łowiska gdzie nie występują uprawy polowe, użytki zielone będą kasowane.


Darz Bór
Wojciech Białek

 {youtube}
watch?v=9WPG-WcjpIU&feature=youtu.be{/youtube}
Zwiastun.

Koledzy materiał wideo jest zwiastunem  filmików z uroczystości. Filmiki zawierają tylko
część oficjalną uroczystości (cztery części). Filmiki zamieszczam w zakładce AKTUALNOŚCI.
Filmiki z biesiady
( dwie części) zostały zamieszczone w zakładce Galeria ⇒ Wewnętrzne - Tylko dla myśliwych.
(zakładka tylko dla zarejestrowanych).
Darz Bór
Wojciech Białek

 


 

11.03.2015r.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego w Giżycku uchwałą z dnia 10.03.2015r. zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie
sprawozdawczo - wyborcze członków koła na dzień
19.04.2015r. godz. 9:30 Rożyńsk Mały.
Zakładka WALNE ZGROMADZENIE

 

 Porządek obrad i propozycje uchwał koleżanki i koledzy otrzymają również pocztą
(dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia).

Zarząd Koła prosi myśliwych o pisemne składanie propozycji uchwał na walne zgromadzenie do dnia 1.04.2015r. 
7.03.2015r.

 

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za miesiąc luty 2015r.
 
1.03.2015r.


Koledzy myśliwi! Wprowadzono korekty granic w niektórych łowiskach obwodu Nr 64. Zmiany polegają na tym, iż w granice łowisk włączono kompleksy leśne przylegające do łowisk.MAPA TU!

  

Zarząd Koła składa podziękowanie kolegom myśliwym i stażystom za czynny udział w sprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji zwierzyny łownej.  

Darz Bór
22.02.2015r.

Koleżanki i koledzy myśliwi nasze koło jest dostępne na portalu społecznościowym FACEBOOK.

Zapraszamy wszystkich myśliwych i sympatyków koła do grona znajomych.

 

 


21.02.2015r.

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za  miesiąc styczeń 2015r.
 


 1.02.2015r.

Szanowni koledzy myśliwi !

 

Zarząd WKŁ „Sokół” w Giżycku składa podziękowania  wszystkim kolegom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu i przebiegu uroczystości nadania sztandaru dla koła.Dzięki waszej pracy i poświeceniu wszystkie uroczystości przebiegły poprawnie z zachowaniem tradycji i zwyczajów łowieckich.

Darz Bór

 


 22.01.2015r.

 

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za  miesiąc grudzień 2014r.  
 


Z okazji 55 rocznicy powstania WKŁ „SOKÓŁ" w Giżycku i nadania sztandaru dla koła został wybity metalowy znaczek.

Znaczki zostaną wręczone wszystkim uczestnikom uroczystości

w dniu 31.01.2015r.
 


19.12.2014r.

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za  miesiąc listopad 2014r.

  

Szanowne koleżanki i koledzy myśliwi!

Zbliża się data obchodów 55 rocznicy powstania naszego koła łowieckie i uroczystego nadania sztandaru koła.

 

Program uroczystości w dniu 31.01.2015r. :

 

15:00 – Uroczysta Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego Pocieszyciela  w Giżycku przy ulicy Moniuszki 2a celebrowana przez Proboszcza Parafii Księdza Grzegorza Przewłockiego, podczas której nastąpi poświęcenie, akt nadania, przekazanie i rozwiniecie sztandaru.
17:00 – Uroczysta akademia i Biesiada Myśliwska połączona z zabawą karnawałową do świtu w „Bowling Pub” w Giżycku, Pasaż Portowy 2.

Zapraszamy wszystkich myśliwych naszego koła, przyjaciół i sympatyków łowiectwa do udziału w uroczystościach łowieckich opartych na pięknych polskich tradycjach myśliwskich.

Zarząd Koła bardzo prosi o obowiązkowe stawiennictwo wszystkich kolegów myśliwych, którym Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała odznaczenia
„Medal Zasługi Łowieckiej”.

Obecność myśliwych w tym świątecznym dniu oczywiście w strojach organizacyjnych PZŁ.

Istnieje możliwość zaproszenia przez myśliwego na biesiadę -  bal myśliwski swoich gości, przyjaciół, znajomych.

Każdy członek naszego Koła Łowieckiego otrzyma zaproszenie imienne.

Potwierdzenie swojej obecności i ilości zaproszonych gości należy  potwierdzić u Sekretarza Koła kolegi Krzysztofa Konieczki do dnia 10.01.2015r. osobiście lub telefonicznie – 608 146 857.

Odpłatność:    Myśliwy członek koła                          200 zł. (od pary)

                       Zaproszony indywidualnie gość          300 zł  (od pary)

Sprawy finansowe – Skarbnik Koł kolega Zygmunt Żybura tel. 603 534 656


Darz Bór

Zarzad WKŁ "SOKÓŁ" w Giżycku

 {youtube}UH826pHwSpA&feature=youtu.be{/youtube}
 

 

Młody warchlak (śpioch) przeżył jesień i zimę w dobrej kondycji. Traktował belkę słomy jako miejsce bezpieczne gdzie zawsze znajdował coś dobrego do zjedzenia. Dziczek zarówno przeze mnie jak i pracowników firmy był traktowany ze szczególną troską i sympatią zwłaszcza, iż jesienią był w bardzo złym stanie. Niestety warchlak został zastrzelony
w dniu 25.02.2015r. przez jednego „myśliwego” naszego koła. Trudo jest określić, wytłmaczyć takie zachowanie tego Pana.
Jest mi przykro Wojciech Białek
.

Ze zbioru zasad etyki łowieckiej:

 • Myśliwy nie szuka w uprawianiu łowiectwa korzyści materialnych, myślistwo bowiem nie może być środkiem do ich osiągania. Najcenniejszą korzyścią myśliwego jest obcowanie z przyroda oraz doznawanie przeżyć łowieckich i radości w gronie braci myśliwskiej.

   Myśliwy nigdy nie traktuje strzału do zwierzyny jako treningu strzeleckiego

   Myśliwy podczas polowania zachowuje umiar i opanowanie, nie dopuszcza aby pasja myśliwska przerodziła się w zachłanność.

  Myśliwy umie wstrzymać się od strzału, jeżeli okoliczności wskazują na brak szansy ucieczki zwierza lub podniesienia strzelonej sztuki.

 {youtube}p4N9uQkMcPA&feature=youtu.be{/youtube}
27.11.2014r.

Nasze koło łowieckie w miesięczniku „Twoje Łowisko” Grudzień 2014

24.11.2014r.

Koledzy !!

Przypominamy, iż termin składanie wniosków o rejestrację nęcisk kończy się w dniu 2.12.2014r. Zarząd koła prosi kolegów  myśliwych o składanie wniosków do sekretarza lub łowczego.
Aktualny rejestr nęcisk


18.11.2014r.

Zakładka FINANSE KOŁA

Dostępne są raporty finansowe koła za  miesiąc października 2014r.

Od miesiąca październik 2014r. publikowanie będą na naszej stronie comiesięczne raport kasowe i raporty bankowe.

 15.10.2014r.

 

Dostępne jest sprawozdanie finansowe zarządu koła
z wykonania budżetu za okres

od 1.04.2014r. do 30.09.2014r.

[zakładka FINANSE KOŁA]